Artikel 1: Definities

  1. UpLiving Nederland B.V., gevestigd te Breda, KvK-nummer 87525518, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
  2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
  3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
  4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de ko